Algemene voorwaarden voor www.ventilators.directory

Invoering

Deze websitevoorwaarden die op deze webpagina zijn geschreven, beheren uw gebruik van onze website, www.ventilators.directory, toegankelijk op https://www.ventilators.directory.

Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, stemde u ermee in om alle hierin geschreven voorwaarden te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze algemene voorwaarden van de website.

Minderjarigen of mensen onder de 18 jaar mogen deze website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Afgezien van de inhoud die u bezit, bezitten www.ventilators.directory en / of haar licentiegevers onder deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.

U krijgt alleen een beperkte licentie om het materiaal op deze website te bekijken.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

  • het publiceren van websitemateriaal in andere media;
  • het verkopen, sublicentiëren en / of anderszins commercialiseren van enig websitemateriaal;
  • het openbaar uitvoeren en / of tonen van materiaal van de website;
  • deze website gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • deze website te gebruiken op een manier die de gebruikerstoegang tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op welke manier dan ook schade kan toebrengen aan de website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • zich bezighouden met data mining, dataverzameling, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
  • deze website gebruiken om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn niet toegankelijk voor u en www.ventilators.directory kan de toegang van u tot alle delen van deze website op elk moment en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u moet deze ook geheim houden.

Uw inhoud

In deze standaardvoorwaarden van de website betekent "uw inhoud" alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u www.ventilators.directory een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie voor gebruik, reproductie, aanpassing, publicatie, vertaling en distributie in alle media.

Uw inhoud moet van u zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. www.ventilators.directory behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Uw privacy

Lees het privacybeleid.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals hij is", met alle fouten, en www.ventilators.directory geeft geen verklaringen of garanties weer, van welke aard dan ook, gerelateerd aan deze website of het materiaal op deze website. Ook mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal www.ventilators.directory, noch enige van zijn functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor alles dat voortvloeit uit of op enige manier verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of dergelijke aansprakelijkheid contractueel is vastgelegd. www.ventilators.directory, met inbegrip van zijn functionarissen, directeuren en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

Vrijwaring

U vrijwaart hierbij www.ventilators.directory voor en tegen alle en / of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te beïnvloeden.

Variatie van voorwaarden

www.ventilators.directory mag deze voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken herzien en door deze website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig leest.

Toewijzing

De www.ventilators.directory mag zijn rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden zonder enige kennisgeving toewijzen, overdragen en uitbesteden. Het is u echter niet toegestaan uw rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen www.ventilators.directory en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Ch en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staat en de federale rechtbanken in Ch voor de beslechting van eventuele geschillen.

nl_NLNederlands
en_USEnglish de_CHDeutsch (Schweiz) fr_FRFrançais es_ESEspañol es_MXEspañol de México etEesti zh_CN简体中文 it_ITItaliano ja日本語 nl_NLNederlands